Trang chủ » Tin tuyển dụng (Page 2)
Chuyên Gia Sáng Tạo Content

Chuyên Gia Sáng Tạo Content

Mô tả chi tiết công việc – Xây dựng Content Marketing và content quảng cáo. Nghiên cứu tư vấn, lập kế hoạch PR Truyền thông- Marketing tổng thể tiếp cận khách hàng. – Xây dựng content cho chương trình tháng. – Liên tục cập nhật những ý tưởng mới để hoàn thiện và phát triển […]

Chuyên viên pháp chế

Chuyên viên pháp chế

Bạn sẽ làm gì – Xây dựng cơ sở dữ liệu về pháp lý cho Công ty, thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản, quy định về pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty để phổ biến cho các Phòng, ban, đơn vị kịp thời đảm bảo áp […]

MENU