Trang chủ » Tin tức hoạt động (Page 10)
Bệnh viện Thu Cúc tham gia diễu hành “Tự hào thương hiệu Việt Nam”

Bệnh viện Thu Cúc tham gia diễu hành “Tự hào thương hiệu Việt Nam”

Như lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: “Mặc dù trời mưa đậm nhưng chúng ta có mặt tại đây […]

MENU